İçinde bulunduğumuz Ramazan hürmetine…
Bu ayda indirilen Kur’an hürmetine…
Ramazan’ı da Kur’an’ı da bizlere tebliğ eden alemlerin Efendisi, son elçi hürmetine…
Uzun ve sıcak günlerde tutulan ve senin katında makbul olan oruçlar hürmetine…
Bu mübarek ve müstesna vakitlerden istifade için tilaveti artırılan ayetler ve sureler hürmetine…
Sağnak sağnak basiret yağdır üzerimize.
Üzerimize basiret ihsan ve ikram eyle ki;
Aleyhimizde döndürülen dolapların farkına varalım.
Bozgunculuğu meslek edinmiş olan laf cambazlarını görüp şerlerinden emin olalım.
Cin ve insan şeytanlarının boyalı-cilalı ve yaldızlı tuzaklarına düşmeyelim.
Çukurlarda debelenmekten kurtulup “dosdoğru caddede” yürümeyi başarabilelim.
Düzenbazların, elbise giydirilmiş hurma kütüklerinin sahte seslerine kanmayalım ve dostu-düşmanı gerçek çehreleri ile tanıyalım.
Ellerimizi zalimlere değil mazlumlara uzatalım, ellerimizi zalimlerin işledikleri ve işleyecekleri cürümlerle kirletmeyelim.
Fiillerimize çeki düzen verelim, faaliyetlerimizi senin koyduğun ölçülere uyduralım.
Güzeli görelim, güzele varalım, güzele erelim, güzel kulların arasına girelim.
Bu mübarek vakitler hürmetine, nazlı kulların hürmetine basiret ihsan ve ikram eyle ki;
Halimizi en güzel hale tebdil etmenin yollarını arayalım, hileden-hurdadan, hileciden-hurdacıdan uzak duralım, hainlikten ve hainlerden fersah fersah kaçalım.
İçimizi ıslah edelim, ihmallerimizi tamir edelim, ilmimizi ikmal ve bildiklerimizle amel edelim.
Kuyu kazanları fark edelim, kaçakları, kaçak güreşenleri hissedelim, düşmanın safına geçip bize kılıç çekenleri tanıyalım.
Milli menfaatlerimize sahip çıkalım, onları örseleyen ve örseletenlerin gerçek yüzlerini görelim ve teşhir edelim, milletimize ve devletimize tuzak kuranları ve iş birlikçilerini yakından tanıyalım.
Nazlı hilale halel getirtmeyelim, nazlı hilalin temsil ettiği kutsiyetin farkına varalım ve “onu selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozma” andımızı unutmayalım.
Obamızı dağıttırmayalım, ocaklarımızı söndürtmeyelim, onurumuzu çiğnetmeyelim, ovamızı satmayalım, sattırmayalım.
Öfkemize yenilmeyelim, ölçülerimizi kaybetmeyelim ve ettirmeyelim, öksüze-yetime sahip çıkalım, el uzatalım, ömrümüzü boşa harcamayalım.
Paraya kul olmayalım, para sahiplerinin önünde eğilmeyelim.
Rezil-rüsva olmayalım, rızandan ayrılmayalım.
Ümmet-i Muhammed üzerine sağnak sağnak basiret niyaz ediyoruz Ya Rab! A.Karaca..

Reklamlar