imageimageimage

Ey mülkün sahibi…
Ey âlemlerin yüce Rabbi..!
Ey duaları kabul eden,
Ey kendisine yönelenleri, geri çevirmeyen…
Ey merhametlilerin en merhametlisi…
Sana inanıyor, Sana yalvarıyor,
Senden istiyoruz…
Habibin Hz. Muhammed Mustafa yüzüsuyu hürmetine…
Kur’an–ı Kerim’in hatırına…
Millet olarak kapına geldik. Divanına durduk, Dergah–ı Uluhiyyetinde aziz Türk miletini kabul eyle.
Kâbe–i Şerif hürmetine geri çevirme.. Asil milletimizi Zât’ına yaraşır kul eyle, Âlemlere
Rahmet Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav), layık ümmet eyle.
Dünyaya adaleti, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini
tesis eden bir topluluk eyle…
Arş–u Âla hürmetine…
Zemzem hürmetine… Arafat hatırına, şanlı milletimizi mübarek eyle… Tevbe ettik; hatalarımıza, günahlarımıza pişman olduk, bizi affeyle. Bize izzetimizi, şerefimizi geri ver. Bize merhamet eyle… Bizi yeniden Sırat–ı Müstakim üzere kaim eyle…
Bizi yeniden aleme önder, Ümmet–i Muhammed’e imam, şefaatçi kıl.
Melekler, erenler, veliler hürmetine, pirler, şehidler yüzüsuyu hürmetine yüce milletimize dirlik, birlik ihsan eyle. Bizi birbirimize kardeş eyle. Kürdüyle, Arabıyla, Boşnağıyla, Acemiyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Yörüğüyle tüm Türk milletini birbirine sevdir, birbirine yoldaş eyle.
Aramıza fitne fesat tohumları ekecek dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme…
Düşman şerlerini deffu reffu izale eyle.
Devletimizi koru ve yücelt. Kainata lider yap.
Kıyamete kadar Türkün devletini cihana hakim kıl.
Ya Rabbi..!
Ay Yıldızlı Bağrağımızı hep yükseklerde dalgalandır. Onu mahzun eyleme.. Şanlı Sancağımızı daima şerefli kıl, asla mahcub eyleme, mağlup eyleme… Türk Silahlı Kuvvetlerimizi aziz eyle, muktedir eyle, galip eyle, muzaffer eyle.. Askerlerimizi, Emniyet mensuplarımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Vatanımızı, devletimizi, milletimizi, şanlı ordumuzu payidar eyle..
Bölücülükten, bozgunculuktan, nifaktan, necip miletimizi hıfz–u emin eyle… Dinimizi, imanımızı, namusumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi bize mübarek kıl. Korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle. Milletimizin hastalarına şifalar ihsan eyle.. Dertlilerine devalar, borçlularına edalar ikram eyle… Milletimize darlık gösterme, bolluk bereket ihsan eyle…
Ya Rabbi…!
Aziz Türk Milletini İslam’a ve Müslümanlara hizmetçi, Hz. Muhammed Mustafa’ya hâdim eyle. Onun yolunun koruyucusu kıl. Ve Onun yolundan ayırma. Milletimizi İ’la–yı Kelimetullah uğruna hizmetkâr eyle. Kur’an’ın bendesi, Peygamberin kölesi eyle…
7’den 70’e amiriyle memuruyla, işçisiyle çifçisiyle, askeriyle siviliyle, köylüsüyle kentlisiyle, alimiyle cahiliyle, kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle bütün Türk Milletine hidayet nasip eyle. Uyanık eyle. Kendine döndür, basiretini aç, hakikati görmesini ihsan eyle.
El ele, gönül gönüle, can cana, yeniden şahlanmasını,
düştüğü yerden kalkmasını lütfeyle…
Âmin.

Reklamlar