Archive for Ağustos 2013

Adaletle hükmetmeyenin sonu helak olur

yeni141fsUğur KepekçiYasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasına adalet denilmektedir. Adaletin doğru işlemesi, konulan yasayla da doğru orantılıdır. Yasalar konurken insanın yaratılışını, niteliklerini, ihtiyaçlarını tanıyan bir otorite tarafından hazırlanmalıdır. Öyleyse, insanı tanımadan insana iyilik sağlanamaz.

O zaman adalet kavramını anlamanın ve uygulamanın yolu;  insanları ve kâinatı yoktan var eden Allah’ın(cc) buyruklarını yerine getirmektir. İnsanlar kendi akıl ölçüleriyle, kabiliyetleriyle, nefisleriyle yasa yapmaya kalkıştıkça adalet kavramı da yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuştur. Böylece insanlık da huzurunu, sağlığını ve birçok değerlerini kaybetmiştir.
Yüce Allah adaleti ayakta tutmamızı ve Allah için şahitlik etmemizi biz kullarından istemiştir:
“Ey iman edenler adaleti ayakta tutarak Allah için şahitlik edenler olun. Kendinizin, ana ve babanızın aleyhinde bile olsa (şahitlik ettiğiniz kimseler) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Adaleti yerine getirebilmek için hevâ ve hevesinize uymayın. Eğer eğri davranır veya yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa suresi / Ayet 135)
Yüce Allah hüküm sahiplerine de şu uyarıyı yapmıştır;
“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (Nisâ suresi / Ayet 58)
Bir başka ayeti kerimede de Allah(cc) adaleti, iyiliği, emredip hayâsızlığı yasaklayarak bize öğüt veriyor:
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. “ (Nahl suresi / Ayet 90)
Diğer bir Ayet-i Kerimede Allah(cc) işleri ehline vermemizi ve adaletle hükmetmemizi istiyor:
“Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa suresi / Ayet 58)
Hz. Peygamber (s.a.a.) de adalet ve adaletle hükmedenlerin ahirette ne kadar yüce mertebelere erişecekleri hakkında birçok hadis buyurmuşlardır:
“Hükmünde, yönetimi ve velâyeti altındakiler hakkında adil davrananlar, Allah katında nurdan minberler üzerinde olacaklardır.” (Müslim, İmâre, 18).
“Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah’ın yüce lütfüne ve himayesine mazhar olacakların öncüleridir.” (Buhârî, Edep, 36)
Bugün dünyanın kan-ı revan, insanlığın perişan olmasının nedenlerine bakılırsa; adaletten, doğruluk ve iyilikten uzaklaşmaları sebebiyle olduğunu görürüz.
Çözüm: İnsanlığın huzuru, Allah ve Resûlünün emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak ve adaletle hükmetmekle mümkündür. U.Kepekçi-Yeni Mesaj
Reklamlar

Her firavunun bir Musa’sı var mıdır?

yeni141fsMuharrem Bayraktar

“Her Fravun’un bir Musa’sı vardır” ifadesini sırf Başbakan kullandı diye kabul edecek değiliz. Zira Kuran’da geçen firavunla, başbakanın tanımlamaya çalıştığı firavunlar bir biriyle bağdaşmaz.
Kuran’da 142 ayette Firavun ifadesi geçer ve Firavun’un vasıfları anlatılırken;
Kuranın ayetlerini tanımayan (Araf/136, Enfal/52) Rabbinin ayetlerini yalanlayan (Enfal/54) iman etmeyi kibrine yediremeyen (10/75) Kuran’a sihir diyen (10/76), Allah’a isyan eden (Yunus /91) Hz. Musa’yı büyülenmiş kabul eden (İsra/101), kendi izni olmadan Hz. Musa’ya iman edenlere kızan (Şuara/49), “ben sizin ilahınızım diyen” (Kassas/38) bir kişi olarak tanıtılır.
Yani firavun müşriktir, küfür içindedir, Allah’a inanmamaktadır, Allah’ın şeriatına karşıdır.
Oysa bugün başbakanın Firavun dediği Sisi ve Esad’ın ülkeleri, şeriatla yönetilmektedir!
Her iki ülkenin Anayasasına göre bu ülkeler şeriat devletidir.
Her iki ülkenin lideri Müslüman’dır.
Her iki ülkenin lideri de Allah’a şirk koşmamaktadır.
Her iki ülkenin lideri de Kuran’a sihir dememektedir.
Her iki ülkenin lideri de Allah’ın ayetlerini yalanlamamakta, Kuran’a inanmaktadır.
Her iki ülkenin lideri de halkına “ben sizin ilahınızım dememektedir”
Müşrik olmayan bir kişiye müşrik dediğiniz zaman, Firavun olamayan bir kişiye Firavun dediğiniz zaman bunun itikadi sonuçları olur ki buna girmiyorum.
Sisi ve Esad’ın inanmadığı şey Allah ve Kuran değildir, onlar demokrasiye inanmamaktadırlar!
Demokrasiye inanmamak da “itikadi ve Kuran’i bir” sonun teşkil etmez.
“Ben halkın iradesine inanmıyorum, ülkemi demir yumrukla yöneteceğim” diyen bir kişi uyguladığı baskılar, devlet otoritesini temin için işlediği cinayetlerden ötürü, o ülkenin yasaları ve Anayasal nizamı önünde sorumlu olur, bir gün yargıç önüne çıkartılır, zalim olur, dinen günahkâr da olur ama Firavun olmaz!
Dolayısıyla olmayan bir Firavun’un da Musa’sı olmaz.
Siz Tahrir Meydanı katliamından Firavun çıkarmaya çalışırsanız birileri de Taksim katliamından, Ali İsmail cinayetlerinden sorumlu olan Firavunlar aramaya başlarlar.
Mesela Kuran da firavun için kullanılan şöyle bir ifade var:
“O, üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı” (Nisa/31)
Denilseydi ki “filan ülkenin lideri tıpkı Firavun gibi üstünlük taslayan bir zorbaydı” bu kabul edilebilirdi.
Ama Mısır örneğinde olduğu gibi sırf darbe yaptı diye, devlet otoritesini darbenin gücünü kanıtlamak için acımasızca kullandı diye ya da Suriye örneğinde olduğu gibi isyancılara boyun eğmedi diye ya da birilerinin Emevi Camii’nde namaz kılmasına mani oldu diye Firavun olunmaz.
Bu arada acaba Musa rolünde kim olacak?
Obama mı(!) yoksa Amerikan saraylarında büyütülüp iktidar koltuğu verilen İslam coğrafyasındaki her hangi bir lider mi?
Bizim Kuran’dan okuduğumuz kadarıyla Allah (c.c), olmayan bir firavun için ne bir Hıristiyan ne de Hıristiyan sarayında büyüyen yeniyetme Haçlı sempatizanı Ortadoğu liderlerine Musa’lık vermez.
İnsanın şaşırmaması lazım.
Allah’ın mesajından şaşanlara Kuran’ın mesajını aktararak bitirelim:
“Her kimi Allah şaşırtırsa O’na yol gösterici bulunmaz.” (Mümin/33)                M.Bayraktar-Yeni Mesaj

Sevdalımsın Türkiyem

]Anıtkabir özel defteri, elektronik ortamda

tüm vatandaşlara açılmış.

Bağlantı aşağıda, kayıt yaptırıp deftere yazı da yazabiliyorsunuz.

Ayrıca ANITKABİR’İ üç boyutlu olarak gezebilirsiniz

                                               http://www.anitkabirozeldefteri.com/

Hi Pictures Funny Pics Hi Images

yeni141fs