yeni141fsMuharrem Bayraktar

“Her Fravun’un bir Musa’sı vardır” ifadesini sırf Başbakan kullandı diye kabul edecek değiliz. Zira Kuran’da geçen firavunla, başbakanın tanımlamaya çalıştığı firavunlar bir biriyle bağdaşmaz.
Kuran’da 142 ayette Firavun ifadesi geçer ve Firavun’un vasıfları anlatılırken;
Kuranın ayetlerini tanımayan (Araf/136, Enfal/52) Rabbinin ayetlerini yalanlayan (Enfal/54) iman etmeyi kibrine yediremeyen (10/75) Kuran’a sihir diyen (10/76), Allah’a isyan eden (Yunus /91) Hz. Musa’yı büyülenmiş kabul eden (İsra/101), kendi izni olmadan Hz. Musa’ya iman edenlere kızan (Şuara/49), “ben sizin ilahınızım diyen” (Kassas/38) bir kişi olarak tanıtılır.
Yani firavun müşriktir, küfür içindedir, Allah’a inanmamaktadır, Allah’ın şeriatına karşıdır.
Oysa bugün başbakanın Firavun dediği Sisi ve Esad’ın ülkeleri, şeriatla yönetilmektedir!
Her iki ülkenin Anayasasına göre bu ülkeler şeriat devletidir.
Her iki ülkenin lideri Müslüman’dır.
Her iki ülkenin lideri de Allah’a şirk koşmamaktadır.
Her iki ülkenin lideri de Kuran’a sihir dememektedir.
Her iki ülkenin lideri de Allah’ın ayetlerini yalanlamamakta, Kuran’a inanmaktadır.
Her iki ülkenin lideri de halkına “ben sizin ilahınızım dememektedir”
Müşrik olmayan bir kişiye müşrik dediğiniz zaman, Firavun olamayan bir kişiye Firavun dediğiniz zaman bunun itikadi sonuçları olur ki buna girmiyorum.
Sisi ve Esad’ın inanmadığı şey Allah ve Kuran değildir, onlar demokrasiye inanmamaktadırlar!
Demokrasiye inanmamak da “itikadi ve Kuran’i bir” sonun teşkil etmez.
“Ben halkın iradesine inanmıyorum, ülkemi demir yumrukla yöneteceğim” diyen bir kişi uyguladığı baskılar, devlet otoritesini temin için işlediği cinayetlerden ötürü, o ülkenin yasaları ve Anayasal nizamı önünde sorumlu olur, bir gün yargıç önüne çıkartılır, zalim olur, dinen günahkâr da olur ama Firavun olmaz!
Dolayısıyla olmayan bir Firavun’un da Musa’sı olmaz.
Siz Tahrir Meydanı katliamından Firavun çıkarmaya çalışırsanız birileri de Taksim katliamından, Ali İsmail cinayetlerinden sorumlu olan Firavunlar aramaya başlarlar.
Mesela Kuran da firavun için kullanılan şöyle bir ifade var:
“O, üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı” (Nisa/31)
Denilseydi ki “filan ülkenin lideri tıpkı Firavun gibi üstünlük taslayan bir zorbaydı” bu kabul edilebilirdi.
Ama Mısır örneğinde olduğu gibi sırf darbe yaptı diye, devlet otoritesini darbenin gücünü kanıtlamak için acımasızca kullandı diye ya da Suriye örneğinde olduğu gibi isyancılara boyun eğmedi diye ya da birilerinin Emevi Camii’nde namaz kılmasına mani oldu diye Firavun olunmaz.
Bu arada acaba Musa rolünde kim olacak?
Obama mı(!) yoksa Amerikan saraylarında büyütülüp iktidar koltuğu verilen İslam coğrafyasındaki her hangi bir lider mi?
Bizim Kuran’dan okuduğumuz kadarıyla Allah (c.c), olmayan bir firavun için ne bir Hıristiyan ne de Hıristiyan sarayında büyüyen yeniyetme Haçlı sempatizanı Ortadoğu liderlerine Musa’lık vermez.
İnsanın şaşırmaması lazım.
Allah’ın mesajından şaşanlara Kuran’ın mesajını aktararak bitirelim:
“Her kimi Allah şaşırtırsa O’na yol gösterici bulunmaz.” (Mümin/33)                M.Bayraktar-Yeni Mesaj
Reklamlar