Archive for Ocak 2015

HZ. HÜSEYİN’İN TÜRK MİLLETİNE DUASI

10926420_1001439123217597_4759482962897561351_nİslam tarihinin en acı hadisesi hiç şüphesiz ki Kerbela olayıdır. Bundan 1331 sene evvel; iktidar hırsı yüzünden gözünü görmez, kulağını duymaz olan kalbi katranlaşmış Yezid, başlarında Peygamberin(SAV) Torunu Hz.Hüseyin’in bulunduğu topluluğu, bir yudum suya hasret bırakarak şehit etmiştir.

Elim Kerbela olayının vuku bulduğu 680 yılında, yeni yurtlar arama (Kızılelma) derdiyle Türkistan sahasından çıkarak Arap Yarımadasına inen ve İslam’la yeni yeni tanışan Türk Akıncıları, Arapların savaşacağı haberini alırlar ve muhkem bir mevkiden hadiseyi takip ederler. Binlerce kişilik ordusuyla Yezid, 70 kişilik Hz.Hüseyin ve kandaşlarını çepeçevre sarmıştır. Türk Atlıları anlarlar ki; güçlüyle-zayıf, çoklukla-azlık, zalimle-mazlum karşı karşıyadır. Bir tarafta koskoca Emevi Ordusu diğer tarafta Peygamber torunu ve musayipleri, yol arkadaşları… Taraf olma gereği hissedeler ve saflarını belirlerler. Ne asabiyete ne mensubiyete bakarlar taraf olurken. Güç dengesine bakarlar ve Türk Olmanın gereğidir deyip, mazlumdan yana saf tutarlar.

Takvimler Muharrem ayının 9’unu gösterirken yedi Türk Akıncısı bu bela meydanından Hz.Hüseyin’i almak üzere binerler atlarına. Hz.Hüseyin susuzluktan tükenmek üzeredir Türk Yiğitlerini karşısında gördüğünde. “Sizi Azerbaycan’a götürelim” teklifini tereddütsüz reddeder. Çünkü bu yola dönmemek üzere çıkmıştır ve şahadeti kovalayacaktır. Ancak gelen yiğitlerden bir isteği olur Peygamber Torununun. “Oğlum Zeynel Abidin” der “çok hasta, alın götürün Onu buradan, size emanettir.”

Yedi Türk akıncısı yanlarına Zeynel Abidin’i de alarak yıldırım gibi yol alırlar Emevi Ordusunun barikatını yararak. Hz. Peygamberin sevgili torunu, Allah’ın Aslan’ı Âlimler Şahı Hz.Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin ellerini Arş-ı A’la’ya kaldırır ve “YARABBİ BU YEDİ YİĞİDE, YEDİ DEVLET NASİP EYLE…”

Zaten bu olaydan sonraki gün Hz.Hüseyin ve yol arkadaşları şehit edilerek Rahmet-i Rahman’a kavuşmuşlardır.

Bu yiğitler, Türkistan sahasında gözleri gibi baktıkları Zeynel Abidin’i, kargaşa ortamının durulduğundan emin oldukları ve emanete halel gelmeyeceğini anladıklarında Mekke’ye geri götürmüşlerdir.

Bugün Türkistan sahasından Balkanlara uzanan coğrafyada hür ve bağımsız yedi Türk Devleti mevcuttur. İşte bu yedi devletin yedi bayrağı, Hz.Hüseyin’in duasının kabulünün delili olarak semalarda dalgalanmaktadır.

Bağımsız Türk yurtlarını düşününce elbette Esir Türk illerini de düşünmeden edemedim. Hz. Hüseyin’in duası, Bağımsız Türk Devletleri ve esir Türk Yurtlarını düşününce aklıma Oğuz Kaan’ın Türklük duası geldi. Yazımı Oğuz Ata’nın duasının son bölümüyle bitireyim istedim: “Ulu Tanrı! Güzel Tanrı! Gök Tanrı! TÜRKÇE konuşulan, TÜRK’e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK’ün hükmü altında bırak!

Ehlibeyt’e ve Ehlibeyt’i sevenlere selam ile…

TANRI TÜRK’E YAR OLSUN…
H.Alperen BURAK
alperenburak67@hotmail.com

Bir müslümanin Da Vinci Şifresi’nden anladıkları

Vatikan’ın neden pek çok dile çevrilmiş ve onlarca baskı yapmış bu kitaba düşman olduğunu merak ediyordum.

Hiç Hristiyanlık tarihi bilmeyenler için kısaca durumu özetleyelim.

Hz.İsa;

Da Vinci şifresi romanını okumamış iken sürekli Vatikan eliyle yazdırıldığı haberlere konu olmuş kitaplarla da karşılaşıyordum; “Da Vinci Şifresi’nin yıkılışı”, “Da Vinci Şifresi’nin çözümü”, “Da Vinci Şifresi kurmacası” vs.

Allah’ın sözlerini insanlara söyleyip yaymakta iken yahudiler tarafından öldürülmek istendiğinde bizim inancımıza göre Allah tarafından göğe yükseltilmiştir. Hristiyanlara göre ise çarmıha gerilip öldürülmüştür.

“Ve: “Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.” Nisa 157

“Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” Nisa 158

Bir parantez açalım, Hz.İsa ölmemiştir, göğe yükselmiştir düşüncesi pek kabul görmez;

Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim (sonra) seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim.”

Bizler Hz.İsa’nın da bir insan olduğunu, Allah’ın peygamberi ve elçisi olduğunu kabul ederiz, zira yine inancımıza göre Allah’ın bir eşi benzeri olamaz. Hristiyanlar ise “Tanrı”nın oğlu olduğunu iddia ederler.

“Hiçbir şey O’na denk değildir.” İhlas 4

Da Vinci şifresinden önce hristiyanların dini inanışlarını daha sağlam temellere oturttuklarını, inançlarının daha güçlü olduğunu zannederdim.

Hz.İsa bizce Allah tarafından göğe yükseltildikten, hristiyanlara göre çarmıha gerildikten havariler Avrupa’nın çeşitli yerlerinde gizliden gizliye Hz.İsa’yı ve söylediklerini anlatmaya çalışmışlar. Bundan 300 yıl sonra; bir zamanlar onun yaşadığını ve bazı sözlerini hatırlayanların sayısı iyice artmış ve en sonunda da halk arasında kutuplaşma yaşanacak kadar çoğalmışlar.

roma1

Yani hristiyanlar biliyor ki; bugün için bildikleri kesin kaynaklara dayanmadığı gibi, kesin kaynaklara dayansa bile 300 yıl içinde tahrif olmuş ve değiştirilmiş olabilir.

Eldeki bilgilerin kesin olmayışı, hangilerinin doğru olduğunun bilinmemesi tartışmaları artırınca buna bir çözüm bulunmak için M.S. 325 yılında Roma İmparatoru tarafından İznik’te bir konsil toplanmıştır.

Burada oy birliğiyle Hz.İsa’nın normal bir insan olduğunu iddia eden inciller geçersiz sayılmış ve Hz.İsa tanrılaştırılmıştır.

iznik_amentusu

Da Vinci şifresinde buna insanların karar verdiğini Hristiyanların bildiğini görünce; bir Hristiyan’ın müslüman olmasının bir ateistin müslüman olmasından kolay olduğunu düşünmüştüm.

Daha da ilginci; bu konsül (veya konsüllerde) inciller arasında eleme yapılıp 4 incile kadar indirilmiş, dinin gerekliliklerinden kutsal güne kadar din yazılmıştır.

Bir de bizim inancımızın temellerini düşününce bunlar karşısında oldukça şaşırdım.

Bir de kiliseler konusu var. O tarihte Roma İmparatorluğu’nun dini bölünme yüzünden çöküşünden ise; tümden Hristiyanlığa geçmek uygun görülmüş ve insanları dini inanışlarına göre yönetmek için kiliseye ilahi anlamlar yüklenmiş ve insanlar ile “tanrı” arasına kilise konulmuştur. Günah çıkarmak için papaza gidilmesi ile bizim inancımız arasındaki fark hemen gözünüze çarpacaktır.

Da Vinci şifresi romanının ve filminin konusuna gelelim…

Da Vinci Şifresi’ne göre Hz.İsa’nın gerçekte bir eşi (Magdalalı Meryem) olduğundan bahsediliyor. Hz.İsa çarmıha gerildiğinde kendisinin ve karnındaki bebeğin güvenliği için Kudüs’e kaçıp burada bir çocuk doğurmuş. Yani Hz.İsa’nın kızı dünyaya gelmiş.

kudus1

Bunlar bizim inancımıza göre çok normal şeyler. Ancak; tanrı olduğunu iddia ettikleri kişinin çocuğunun olması hristiyanların inancını tümden sarsacak bir konu.

İşte filmde “tarihteki en büyük örtbas etme olayı” olarak ifade edilen konu Hz.İsa’nın bir eşi ve çocuğu olduğunun milyonlarca hristiyandan gizlenmesi.

Kilise sonradan Magdalalı Meryem’e fahişe yakıştırması yaparak insanların gözünde lekelemiş. Hz.İsa’nın eşi olduğunun düşünülmemesi için iyi bir çözüm.

Filme göre bu gerçeği bilen ve kendilerini ve hayatlarını Hz.İsa’nın çocuğunu saklamak ve öldürülmesini önlemeye adamış bir tarikat var; Sion tarikatı. Bu sırrı saklayan Sion Tarikatı nesiller boyu devam ediyor ve bu tarikatın üstadlarından biri de; Leonardo da Vinci.

Roma İmparatorluğu zamanları; Tapınak Şövalyeleri tüm dünyada hristiyanların kutsal kase olarak bildikleri nesneyi aramaya koyulmuşlar.

Burada gizli bir konu var. Kase; o dönem kadın rahmini simgeleyen bir imge. Kutsal kase olarak açık açık belirtilmeyen ama gizliden gizliye aranan şey ise; Hz.İsa’nın eşi.

Da Vinci Şifresi’nde ayrıca; Fransızca Kutsal Kase anlamına gelen “Sangreal” kelimesinin “Sang Real” olarak iki kelime olarak düşünüldüğünde “Soylu Kan” demek olduğu da geçiyor.

sangreal

Haçlı Seferleri ile Kudüs’ü işgal ettiklerinde Tapınak Şövalyeleri rastladıkları bir şey üzerine Roma’ya gidip papayla görüşmüşler ve o günden itibaren papa onlara sınırsız güç vermiş.

davinci2

Kudüs’te bu bilgiye ulaşmış olmalılar ki papa onlardan ve bu bilginin açığa çıkması korkusuna onlara sınırsız güç tanımış. Daha sonra aşırı güçlü olduklarından dolayı bir başka papa tarafından şeytana taptıkları iddiasıyla ayın 13.gününe denk gelen bir cuma günü (13.cuma) öldürülmüşler ancak liderleri ve sırlarına ulaşamamışlar. O günden beri tekrar aramaktadırlar.

davinci

“Tanrı’nın yeryüzündeki gücünü korumak” diye kastettikleri şey; kilisenin korunması. Filmde şöyle bir cümle var; “Cennetin anahtarını elinde tutan; dünyayı yönetir.”

Da Vinci Şifresi’ne göre ortaçağda kilise tarafından başlatılan 300 yıl süren “cadı avı”nın yani yüzbinlerce kadının sebepsiz yere öldürülmesinin sebebi de aynı konu.

Tüm bunlar oldukça mantıklı gözüküyor.

Leonardo da Vinci konusuna geri dönelim. Bildiğiniz gibi Da Vinci; normal bir insan değil; bir mucit, sanatçı, deha. Böyle bir zekanın bu kadar büyük bir sırrı açığa çıkarmaması çok zor. Ama açıklaması da sırra ihanet. Da Vinci Şifresi’ne göre; Da Vinci; bu sırrı tablolarına mükemmel bir şekilde gizlemiş.

Son Akşam Yemeği tablosu; Leonardo da Vinci’nin Hz.İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki akşam müritleriyle yediği yemeği resmeder.

son_aksam_yemegi

Hristiyanlıkta; Hz.İsa’nın bu yemekte kutsal kaseyi kullandığına ve çarmıha gerilmesinden sonra kanının bu kaseye konulduğuna inanılır.

Ama Da Vinci Şifresi’nde de dendiği üzere resimde herhangi bir yerde bu nesne yok.

Hristiyanlar tarih boyu resimdekilerin tamamının Hz.İsa’nın havarileri olduğunu düşünmüşler. Ama Hz.İsa’nın hemen yanındaki kişi bir bayan figürü. Da Vinci Şifresi’nde göre Leonardo da Vinci tarafından açık açık bir bayan figürü olarak çizilmiş bu kişi Hz.İsa’nın eşi.

sonaksam_1

Ayrıca tabloda Hz.İsa ve eşi birbirlerinin yansıması şeklide giyindiği gözüküyor.

sonak2

Ve Hz.İsa’nın sağında oturan bayan figürü, Hz.İsa figürünün sol tarafına kaydırıldığında şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor;

hzisa-sonaksamyemegi

Bu tabloyla ilgili birkaç sene önce de bilgisayarda inceleme yapıldığında masanın iki başında oturan kişilerin şövalye görünümünde oldukları, Hz.İsa’nın iki yanındaki kişinin de elinde bir bebek tuttuğu ile ilgili haberler çıkmıştı.

Leonardo da Vinci’nin başka eserlerinde de başka sırlar sürekli tartışılıyor. En meşhur tablosunun da bir bayan figürü olduğu ve gizemlerini hala koruduğunu hatırlatalım.

Leonardo da Vinci gibi bir dehanın bu kadar büyük bir sırrı bilip de kimseye bir şey söyleyememesi ve tablolarına aktarması ne kadar muhteşem bir olay değil mi…

Hz.İsa’nın eşi olsun veya olmasın; Hristiyanlıkta dini tekelinde tutan bir kurum var. Bu kurum; sizin “tanrı” ile aranızda duruyor. Sizin dinden çıkıp çıkmayacağınıza, günahınızın affedilip affedilmeyeceğine ve daha pek çok şeye karar veriyor.

Bir Hristiyan şöyle demişti; “Bizim kutsal kitabımız sizinki gibi gökten indirildiğine inanılan kurallara dayanmıyor. Bizimkisi güven duyulan ve mantıklı olduğu bilinen kişilerin sözlerinin bir derlemesi.”. Yani içeriğindeki hiçbir şey Hz.İsa’nın söylediği bir şey olmayabilir.

Tüm bunlar eşliğinde kendi dinimizin hristiyanlıkta açık kalmış ve çelişkili tüm noktaları kapattığını ve tüm olayları çok mantıklı şekilde açıkladığını düşünüyorum.

Ben kitabı okuyalı ve filmi izleyeli uzun yıllar oldu ancak geçenlerde şöyle diyen birini işittim; “Da Vinci Şifresi’nde Hz.Meryem’i Hz.İsa’nın karısı gibi göstermişler.”. Hz.İsa’nın annesi Hz.Meryem validemiz ile eşi olduğu iddia edilen kişinin aynı isimde olmasının bu kadar büyük bir kafa karışıklığına yol açmasına oldukça üzüldüğüm için bu yazıyı yazdım.

Bu konu ile ilgili daha uzman kişilerin daha büyük araştırmalarını okumanız dileğiyle…

_______________________________________

Filmden iki cümle;

“300 yıl önce İsa adında bir yahudi sevgiden ve “tek” tanrıdan bahsetmeye başlamıştı”

“(Mona Lisa’nın) sol tarafı sağ tarafından daha büyük görünür, o dönem de sağ taraf erkek, sol taraf kadını simgelerdi

_______________________________________

Not: Bir yahudi veya ateiste nazaran bir hristiyanın müslüman olması daha kolaydır, zira kendilerinin açıklayamadığı her şeyin mantıklı cevabı Kur’an’dan mevcutttur. Allah’a zaten inanırlar. “Kutsal ruh: Gabriel” olarak bildikleri Cebrail’e zaten saygı duyarlar. Hz.İsa’yı da çok severler. Bunların hepsini müslümanlar da yapmaktadır. Geriye fark olarak Hz.İsa’dan sonra başka bir peygamberin de geldiğine ve Hz.İsa’nın da bir insan olduğuna inanmak kalır.

“…(Allah’a ve Kur’an’a) iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da ‘biz Hristiyanlarız’ diyenleri bulursun…” Maide 82

Kaynak:Abdullah Reha Nazlı |  Samsun