Lübnanlı heyetten Haydar Baş'a anlamlı ziyaretLübnan’ın saygın âlimlerinden oluşan bir ilim heyeti BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ı İstanbul’da ziyaret etti. Lübnanlı ilim heyeti Ehl-i Beyt’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Baş’a teşekkürlerini ifade etti

Lübnan’ın en saygın âlimlerinden rahmetli Ayetullah Fazlullah’ın âlim kadrosundan Seyyid Abdülkerim Fazlullah, Enerji Uzmanı Dr. Ahmed Reslan, Bilgisayar Mühendisi Hasan Haşim Bey’den oluşan heyet, Dünya Ehli Beyt Âlimleri Derneği Başkanı Hasan Kanatlı Bey’le beraber, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ı İstanbul’da ziyaret etti.

Görüşmede İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılar ele alındı. Heyet kaleme almış olduğu 14 ciltlik Ehli Beyt Külliyatı ve Ehli Beyt’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Haydar Baş’a teşekkür ettiler.

‘BARIŞTAN YANAYIZ’

Karşılıklı sorulu cevaplı geçen konuşmada Lübnanlı ilim heyeti, İslam ülkelerinde şu anda egemen olan siyaset anlayışlarının, Yahudilerin ve İsrail hükümetinin çıkarlarına hizmet ettiğini dile getirdiler. Kendilerinin Lübnan coğrafyasında barış içinde yaşamak istediklerini ve kesinlikle savaştan yana olmadıklarını dile getiren Lübnanlı ilim heyeti, gerektiği anda ülkelerini savunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü fedakârlığa katlanmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

İSLAM’IN ÖZÜ EHL-İ BEYT’TİR

Prof. Dr. Haydar Baş’ın yapmış olduğu Ehli Beyt üzerine çalışmaların nasıl, niçin başladığını soran Lübnan’dan gelen heyete cevabı bizatihi Prof. Dr. Haydar Baş verdi. “Biz Alevileri, Ehl-i Beyt taraftarlarını siyasi çalışmalarımıza başlamadan önce yakinen tanıma imkânı bulamamıştık” diyen Prof. Dr. Haydar Baş şöyle konuştu: “Siyasi parti olarak onların taleplerine cevap verebilmek için çalışmalar yaptığımızda Alevileri daha yakından tanıma fırsatı bulduk. İmam Ali eserimizi kaleme almaya başladığımda İmam Ali ile alakalı çok ezer yazıldığını düşünerek bunları toplamaya başladım. Baktım ki, İmam Ali’nin hayatı üzerine Türkiye’de yazılmış ciddi bir eser yok. Bundan sonra araştırmalarımı daha da derinleştirdim. İmam Ali eserini bitirdikten sonra Fatıma annemizin ve tüm Ehli Beyt imamlarının hayatını içeren Ehl-i Beyt Külliyatı olarak 14 tane eser yazdık. Zannediyorum 14 bin sayfalık bir eserdir bunlar. Bu eserleri yazarken bilgi sahibi olduk, burada ufkumuz açıldı. Gördük ki, İslam’ın özü Ehl-i Beyt’tir.”

HADİSLER 200 SENE SONRA TOPARLANDI

Görüşmede İslam dünyasında hadislerin derlenmesi konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Baş, Peygamber Efendimizin hadislerin yazılması yetkisini sadece Hz. Ali’ye verdiğinin altını çizdi.

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın da bu konuda Hz. Ali’yi öne çıkardıklarını kaydeden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş şunları söyledi: “Peygamberden tam 200 sene sonra hadisler tedvin edilmiştir. İmam Ali Efendimizden rivayet edilen hadisler ise Peygamber Efendimiz söylediği an, bizzat İmam Ali tarafından kaleme alınmıştır. İmam-ı Ali Efendimizin eserinde siyasi, sosyal, ahlaki, iktisadi konulardaki hadislere ‘Cami’ adı veriliyor, ceza hukuku konusundaki hadislere de ‘Cifr Kitabı’ deniyor. İmam-ı Cafer Efendimizin beyanına göre İmam Ali’nin yazdığı yüz binlerce hadis var.”

MEZHEP İMAMLARI EHL-İ BEYT’TENDİR

Lübnan’dan gelen ilim heyetiyle görüşmesinde İmamı Şafii’nin, İmamı Hanbel’in, İmamı Malik’in ve İmamı Azam’ın her zaman Ehl-i Beyt’i savunduklarını söyleyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “İmamı Azam Ehl-i Beyt’tendir. Zaten İmamı Azam’ın hocası İmamı Cafer ve Muhammed Bakır’dır. İki büyük imamdan ders almış, sohbetlerine iştirak etmiş bir adamdır İmamı Azam.”

Gece geç saatlere kadar devam eden görüşmenin akabinde ziyaretlerinden dolayı Lübnan’dan gelen ilim heyetine teşekkür eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, heyet aracılığıyla Lübnan halkına selamlarını iletti.

YENİ MESAJ

Reklamlar